Engelsk-flag-rundt-50x50English text here

DenmarkHvad er “Artmoney” ?

Artmoney er en global, alternativ valuta lavet af original kunst. Kunstnere laver deres egne penge. Registrerede butikker accepterer artmoney som betaling. Kunstsamlere køber artmoney som original kunst til en god pris. Velkommen til en verden af innovation og ægte, menneskelige relationer gennem kreativitet!

Ideen med artmoney er, at kunstnere producerer en håndlavet valuta, som kan bruges i almindelige butikker.

At bytte kunst for varer og ydelser er så gammelt som menneskeheden, og kunst er anerkendt som værdifuldt af folk fra alle kulturer. Artmoney introducerer et system, som standardiserer format og værdi for at gøre handel nemt, sjovt og smukt.

Artmoney måler 12×18 cm og holder en fast kurs på kr. 200. Dette gælder alle kunstnere fra alle sociale baggrunde fra alle lande. Når det handler om artmoney er alle mennesker lige meget værd.


7 regler for Artmoney kunstnere

 1. Kun registrerede Artmoney-kunstnere kan udstede gyldige Artmoney.
 2. Artmoney skal måle (tæt på) 12×18 cm (4 4/3 x 7 tommer) og der skal på bagsiden forsynes med produktionsår, serienummer, land, kunstnernavn, underskrift og www.artmoney.org.
 3. Artmoney skal være original, håndlavet kunst. I tilfælde af foto, print eller grafik skal en artmoney efterbearbejdes i hånden.
 4. Artmoney holder en fast kurs på danske kroner 200,- (ca. 27 eruo eller 34 us dollar) indtil andet er angivet. Kursen på artmoney reguleres over tid i forhold til inflationen.
 5. Artmoney kan bruges som valuta på verdensplan i registrerede butikker eller virksomheder,  eller hvor som helst, man finder accept hvor nogen vil modtage Artmoney som en del af betalingen.
 6. Artmoney kunstneren skal selv acceptere artmoney op til 50% ved køb af dennes kunst direkte fra kunstneren. Artmoney butikker er frie til at sætte den % som de finder bæredygtig. Enhver som accepterer artmoney er fri til at afvise artmoney, hvis de ikke synes om dem.
 7. Artmoney veksles ikke tilbage til penge, med mindre de bliver solgt. Artmoney kan ikke købes med artmoney, med mindre en byttehandel er indgået.

De 7 ”spilleregler” for artmoney gælder for alle mennesker involveret i handlen med artmoney. For at artmoney skal fungere godt som en valuta, opfordrer vi alle involverede til at respektere spillereglerne.

Læs mere om Artmoney på:   www.artmoney.org
Se  min profil på artmoney.org


 

FlagRound_GBR_256What is “Artmoney”?

Artmoney is a global, alternative currency made of original art. Artists make their own money. Companies accept artmoney as payment. Collectors buy artmoney as inexpensive, original art. Welcome to a world of imagination and real human relations through creativity!

The basic idea of artmoney is, that artists produce a hand-made currency at a fixed value that can be spend at regular shops.

The concept of exchanging art for goods and services is as old as humankind and the value of art is recognized by all people. Artmoney simply introduces a system that unites format and value to make exchange easy, fun and beautiful.

Artmoney holds the format 12×18 cm and the value of Danish Kroner 200. This applies to all artists at all social and professional levels from all countries. When it comes to artmoney, all people are worth the same.

The 7 rules

 1. Only registered artmoney artists can issue valid artmoney
 2. Artmoney must hold the measure (close to) 12×18 cm (4 3/4 x 7 inch) and clearly state the year of production, serial number, land, artist name, signature and the web address: www.artmoney.org
 3. Artmoney must be original, hand made art. In case of photo, print, etc. it must be worked over by hand
 4. Artmoney holds a steady value of Danish Kroner 200 (approx. 27 Euro or 34 US Dollars) until otherwise is announced. The value is set from the central office, and may be regulated with inflation
 5. Artmoney can be used as a currency world wide at registered artmoney shops, registered artmoney artists or anywhere that acceptance is found
 6. The artmoney artist must accept artmoney as payment up to 50% towards the purchase of art directly from the artist. Artmoney shops are free to decide what % they will accept. Anyone who accepts artmoney are free to refuse accepting them, if they don’t like them
 7. Artmoney is not to be exchanged back into regular money unless they are sold. Artmoney can not be sold for artmoney, unless an agreement to exchange artmoney is decided upon

The 7 “game rules” for artmoney apply to all people involved in the artmoney exchange. In order to function well as a currency, all involved are encouraged to respect the rules of the game. 

Read more about Artmoney on:   www.artmoney.org

See my profile at artmoney.org